Mnoge žrtve nisu upoznate sa pravnim procedurama tijekom prijave nasilja u obitelji niti sa svojim pravima. Mnoge trpe dugogodišnje nasilje zbog straha od osvete počinitelja i nepovjerenja prema institucijama. Važno ih je osnažiti i informirati o mehanizmima njihove zaštite. !!! Nasilje u obitelji možete prijaviti nadležnom Centru za socijalnu skrb, policiji na telefone 112 i […]

U ugodnom razgovoru sa našim gradonačelnikom Ivica Puljak i njegovim zamjenikom Bojan Ivošević predstavili smo rad udruge Bijeli krug Hrvatske koja već 10 godina osigurava cijeli spektar socijalnih usluga žrtvama svih oblika nasilja, ali i drugim socijalno isključenim skupinama našeg grada. Raduje nas što svojim znanjima i iskustvima možemo pridonijeti novoj gradskoj inicijativi za bolji […]

U sklopu projekta “Prekriži nasilje”, financijski podržanog sredstvima Europskog socijalnog fonda (UP.02.2.2.06.0202), posjetili smo sjedište krovne europske organizacije za zaštitu prava žrtava Victim Support Europe u Bruxellesu. Victim Support Europe promiče razvoj prava i usluga žrtava diljem Europe. Organizacija ima za cilj osigurati da svaka žrtva u Europi i svijetu može pristupiti informacijama i uslugama […]

U petak, 22. listopada posjetili su nas predstavnici Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 Udruga za podršku žrtvama i svjedocima. Studijski posjet je dio aktivnosti u sklopu projekta “Prekriži nasilje” financijski podržanog od strane Europskog socijalnog fonda.Tom prilikom smo predstavili rad naše Udruge, razmijenili iskustva u radu sa žrtvama nasilja te […]

29. listopada 2021. godine smo organizirali radni sastanak sa kolegicama iz organizacije Viktimološko društvo Srbije koji je planiran 2019. godine, zahvaljujući financijskoj podršci EIŽa smo napokon dobili priliku organizirati radni sastanak. Interesirao nas je djelokrug rada Viktimološkog društva Srbije, koliko su usmjereni na direktni rad sa žrtvama, kako surađuju sa ostalim institucijama sustava. Osim toga, […]