29. listopada 2021. godine smo organizirali radni sastanak sa kolegicama iz organizacije Viktimološko društvo Srbije koji je planiran 2019. godine, zahvaljujući financijskoj podršci EIŽa smo napokon dobili priliku organizirati radni sastanak. Interesirao nas je djelokrug rada Viktimološkog društva Srbije, koliko su usmjereni na direktni rad sa žrtvama, kako surađuju sa ostalim institucijama sustava. Osim toga, […]

Udruga Bijeli krug Hrvatske obilježila je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama konferencijom pod naslovom “Zaštita prava žrtava obiteljskog nasilja”, koja je održana 22. rujna 2021. u Splitu. Konferencija je dio projekta “Centar za pomoć i podršku 2 Split”, koji financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u […]

Zajedno sa partnerskom organizacijom Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, 26. svibnja 2021.g. održali smo Konferenciju sa edukacijom na temu “Učinkovitosti sustava podrške žrtvama nasilja” u Vukovaru. Okupili smo različite dionike Vukovarsko-srijemske županije koji se u svom radu susreću i pomažu žrtvama nasilja. Bila je to iznimna prilika da se povežemo i razmjenimo znanja […]

19. i 20. svibnja 2021. godine održana je Godišnja konferencija (Annual Conference 2021) Victim Support Europe pod nazivom „Transformiranje podrške žrtvama: iz snova u stvarnost“. Udruga Bijeli krug Hrvatske je punopravna članica Victim Support Europe od 2013. godine kada se pridružuje zajednici koja danas broji 61 nacionalnu organizaciju koje pružaju pomoć i podršku za više […]

Danas 14. svibnja 2021. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu, održana je međuresorna edukacija za stručnjake u radu sa žrtvama na kojoj je sudjelovalo 17 polaznika. Edukacija stručnjaka koji se u svom djelokrugu rada susreću sa žrtvama je jedna od ključnih aktivnosti koje udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske provodi u okviru projekta […]