SOS SPLIT – POMOĆ DOSTUPNA SVIMA

Projekt je financiran sredstvima Grada Splita za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2022. godinu.

Ciljevi projekta su osigurati kontinuitet i veću dostupnost usluga žrtvama kaznenih djela i prekršaja, poticati umrežavanje i suradnju svih pružatelja usluga za žrtve nasilja radi povećanja iskoristivosti postojećih kapaciteta te provoditi mjere mjere senzibilizacije zajednice za problematiku nasilja, a posebno nasilja u obitelji.