Sos LinijaUdruga Bijeli krug Hrvatske kao pružatelj pomoći žrtvama svih oblika nasilja bez obzira na spol i dob pokreće besplatnu SOS liniju za žrtve nasilja 0800 63 29 sa ciljem pružanja pravne pomoći i psihosocijalne podrške građankama i građanima ne samo grada Splita nego i šireg dalmatinskog područja gdje do sada nije postojala ovakva vrsta socijalne usluge.

Stoga se nameće potreba proaktivnog pristupa korisnicima, kako u pružanju usluga tako i u pružanju informacija o njihovim pravima i mogućnostima njihovog ostvarenja, posebno u manje urbanom ili otočnom području.

SOS linija je otvorena svakim radnim danom od 07:30 -19:30 sati. U njenom radu bit će uključeni educirani volonteri s kojima ćemo osigurati što dužu vremensku dostupnost linije tijekom dana.

Realizacijom ove aktivnosti Udruge jačamo dostupnost socijalnih usluga onim kategorijama stanovništva koji su zbog loše materijalne situacije ili udaljenosti od urbanog središta  u riziku od socijalne isključenosti čime se ujedno i jača sustav podrške žrtvama i svjedocima na dalmatinskom području.