BESPLATNA PRAVNA POMOĆ (2023.-2025.)

Cilj ovog trogodišnjeg projekta financiran d strane Ministarstva pravosuđa i uprave je djelotvorno ostvariti pravnu zaštitu građana RH pružanjem primarne pravne pomoći, a sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Pravnu pomoć građanima će u sklopu projekta pružati pravnica kao i naš vanjski suradnik odvjetnik Antun Franetović koji je ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći te kliničari i volonteri Pravne klinike u Splitu za korisnike koje im uputimo. Većina aktivnosti odnosi se na pružanje opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog problema i/ili uputu o načinu i mogućnostima rješavanja odnosno zaštite određenog prava naših korisnika, a sve to sa svrhom informativnog i preventivnog karaktera.