„Centar za pomoć i podršku Split 2“

Projekt „Centar za pomoć i podršku Split 2 “ financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz programa za financiranje projekata udruge koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj.

Ovo je svojevrstan nastavak projekta „Centar za pomoć i podršku Split“ koji nam je odobren krajem 2019. godine od strane MDOMSP.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske.

Područje provedbe projekta je 1. USLUGA SAVJETOVALIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

Osiguranje održivosti i povećanje kvalitete socijalnih usluga Udruge kao i širenje njihove dostupnosti što širem krugu korisnika je naš strateški cilj u čemu bi nam uvelike pomogla potpora predviđena ovim Pozivom. Projektom su predviđene i minimalno dvije radionice osnaživanja odnosno grupe podrške za žrtve nasilja, kao i edukativne radionice za naše volontere za rad na SOS liniji kako bi se osigurao prijenos znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama nasilja.

Organiziranjem Konferencije povodom Europskog dana žrtava doprinijet ćemo poboljšanju međusektorske suradnje s ciljem poticanja i senzibiliziranja svih relevantnih dionika koji se u svom radu susreću sa žrtvama kako bi iznijeli svoja iskustva i probleme, te dali analizu postojećeg sustava podrške žrtvama i stvorili preporuke za njegovo unaprjeđenje.

Sve naše aktivnosti ćemo učinit vidljivim zainteresiranoj javnosti i potencijalnim korisnicima. Aktivnosti osvještavanja javnosti i javnog zagovaranja prava žrtava će se kontinuirano provoditi kroz cijelo razdoblje provedbe projekta, a sve to s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima žrtava nasilja te negativnim posljedicama nasilja u obitelji.