Projekt „Centar za pomoć i podršku Split“ financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz programa za financiranje projekata udruge koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske.

Područje društvenog djelovanja je sprječavanje rodno uvjetovane diskriminacije i nasilja nad ženama.

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje u organiziranju efikasnog sustava pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve obiteljskog nasilja. Efikasan sustav podrazumijeva pristup adekvatnoj i pravodobnoj informaciji, besplatnoj pravnoj pomoći, besplatnoj psihosocijalnoj podršci te dostupnost relevantnih državnih tijela i OCD-ova.

Kroz direktni rad sa žrtvama nasilja osigurat će im se potrebna pomoć i podrška te usmjeriti na druge institucije i ustanove unutar kojih mogu ostvariti svoja prava, što se kroz dosadašnju praksu pokazalo kao problem  zbog manjka pravodobnih i adekvatnih informacija.  S druge strane nasilnici će dobiti jasnu poruku da se njihovo ponašanje krši s društvenom normom, te da će biti sankcionirano, što će smanjiti vjerojatnost idućeg nasilnog ispada. Prijavljivanjem nasilja od strane žrtve nasilnici ujedno dobivaju poruku da je ona spremna zauzeti se za sebe te da postoje određeni mehanizmi zaštite u društvu, ali mu se isto tako daje mogućnost da, sudjelujući u psihosocijalnom tretmanu, sagleda uzroke svog neprihvatljivog ponašanja i pronađe model nenasilnog komuniciranja i rješavanja sukoba.

Okosnica projekta je organiziranje Konferencije „Odgovor društva na nasilne oblike ponašanja“ u kojem planiramo pozvati predstavnike medija koji su glavni akteri u formiranju percepcije javnosti u odnosu na sve društvene pojave pa tako i nasilje. Također planiramo pozvati sudce Općinskog suda koja će dati pravni osvrt vezano za sankcioniranje nasilja s posebnim osvrtom na kaznu uvjetne osude.