Interaktivna mapa pružatelja socijalnih usluga žrtvama nasilja

Interaktivna mapa pružatelja socijalnih usluga žrtvama nasilja na području Republike Hrvatske – dio projekta “Prekriži nasilje” financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0202. Ovdje možete pronaći kontakt podatke pružatelja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj. Na dnu mape se nalazi lista koja se može pretraživati po lokaciji ili nazivu.

Map loading, please wait ...