Ekumenska inicijativa žena

ORGANIZACIJSKA POTPORA

Ukupni zatraženi iznos: 30.000,00 kn

Datum početka i završetka korištenja potpore:  1.2.2021. – 1.11.2021.

Realizacijom projekta želimo pozitivno utjecati na izgradnju efikasnog sustava pomoći i podrške žrtvama nasilja i članovima njihovih obitelji i omogućiti im pristup adekvatnoj i pravodobnoj informaciji, besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci. Direktnim usmjeravanjem, ali i direktnim upućivanjem kroz već izgrađenu mrežu suradniku i korištenjem interaktivne web mape socijalnih usluga želimo im osigurati dostupnost relevantnih državnih tijela i organizacija civilnog društva u što ranijoj fazi postupka.

Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela bitna je jer se njome generalno povećava spremnost žrtve za prijavljivanjem nasilja, a sudjelovanje žrtve u postupku je ključan element za donošenje pravomoćne sudske odluke. Osiguranjem sredstava za nastavkom pružanja ove usluge želimo omogućiti poboljšanje kvalitete života pojedinaca, ali i lokalne zajednice te doprinijeti razvoju zdravog i nenasilnog društva.

POTPORA ZA ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU USLUGU PSIHOSOCIJALNE  PODRŠKE

Ukupni zatraženi iznos: 5.600,00 KN

Datum početka i završetka korištenja potpore: 1.2.2021. – 1.8.2021

U psihosocijalnom radu nudimo usluge savjetovanja, psihološke pomoći i podrške, psihodijagnostike, a nadamo se da ćemo ubrzo moći pružiti našim korisnicima i usluge psihoterapije (nakon završetka edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija). Bihevioralno-kognitivne terapije su psihološki, znanstveno zasnovani pristupi za koje istraživanja pokazuju da su efikasni za širok raspon problema. Terapeuti mogu raditi s pojedincima, obiteljima i grupama koji imaju opće zdravstvene probleme, anksiozne, depresivne i razne druge psihičke poremećaje, a to je upravo populacija korisnika koji dolaze u našu Udrugu i traže psihološku pomoć.

Kroz kontinuirane edukacije i treninge poboljšavamo kapacitete cijelog tima, ali koristimo i superviziju kao način sprječavanja „izgaranja“ te će to biti jedna od aktivnosti i u ovom projektu. Održat ćemo dva supervizijska susreta gdje ćemo jedni drugima pomoći analiziranjem, planiranjem, hipotetskim promjenama u profesionalnom i/ili osobnom ponašanju te međusobnom podržavanju. 

Ove potpore financira Ekumenska inicijativa žena Omiš.