„Survive, Overcome and Support victims of crime“ – Justice programme

Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske iz Splita od svibnja ove godine provodi dvogodišnji projekt „Survive, Overcome and Support victims of crime – S.O.S. for victims“, sufinanciran sredstvima Europske Komisije iz programa JUST.

Uz udrugu Bijeli krug Hrvatske kao koordinatora ovog projekta, uključene su partnerske organizacije iz Italije (Rete Dafne Italia – Rete Nazionale dei servizi per l’assisteza vittime di reato), Slovenije (Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana) i Irske (Irish Council for Civil Liberties).

Ciljevi projekta su:

  1. povećati znanje o pravnoj stečevini EU-a, a posebno Direktivi o pravima žrtava (Victims’ Rights Directive 2012/29/EU) i njenoj implementaciji u nacionalne zakonodavne okvire i praksu zemalja sudionica na projektu
  2. povećati kapacitet profesionalaca u području zaštite prava žrtava i unaprijediti suradnju između nadležnih državnih tijela i nevladinih organizacija
  3. povećati kvalitetu usluga koje se pružaju žrtvama.

Okosnicu ovog projekta čini istraživanje o pravima žrtava. U tu svrhu koristit ćemo dvije vrste upitnika, jedan namijenjen stručnjacima koji se u svom djelokrugu rada susreću sa žrtvama (policija, državno odvjetništvo, sudovi, službe za podršku i nevladine organizacije), a drugi namijenjen žrtvama čija nam je perspektiva izuzetno važna u dobivanju potpune slike stanja funkcioniranja sustava zaštite prava žrtava.

Od ostalih aktivnosti izdvajamo treninge za stručnjake koji će se održavati u svakoj zemlji, sudionici projekta, te završnu konferenciju u Zagrebu na kojoj će biti prezentirani rezultati projektnih aktivnosti kao i preporuke za poboljšanje sustava zaštite prava žrtava kako prema nacionalnim tako i prema europskim relevantnim tijelima.