PROJEKTI GRADA SPLITA

SOS Split – pomoć dostupna svima 2023- opći interes

Opći cilj je osigurati kontinuitet i sposobnost naše organizacije za zadovoljavanje potreba korisnika i potreba Grada Splita. Cilj je obuhvatiti što veći broj korisnika u našem Savjetovalištu koji mogu ostvariti besplatnu pravnu i psihološku pomoć te pokrivamo rad s počiniteljima iako za konkretnu aktivnost tražimo samo podršku za zadovoljavanje bazičnih troškova (komunikacija, uredski materijal i sl.).

Djelotvorna pomoć za žrtve 2023-socijalna skrb

Projekt je nastavak osiguravanja postojanja udruge na području Grada Splita gdje njegovi građani unutar jedinice Savjetovalište mogu dobiti besplatnu psihološku, psihosocijalnu i pravnu pomoć i podršku kao i druge socijalne usluge.