O nama

Udruga Bijeli krug Hrvatske osnovana je u travnju 2011. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija sa sjedištem u Splitu. Osnovni cilj Udruge je zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja bez obzira na dob i spol. Bijeli krug pruža žrtvama pravnu, psihološku i emocionalnu podršku, obavlja individualne tretmane sa žrtvama radi smanjenja sekundarne viktimizacije, održava radionice za osnaživanje žrtava, surađuje sa institucijama u svrhu poboljšanja položaja žrtve, te provodi projekte prevencije nasilja među djecom i mladima.

Poseban naglasak u radu Udruge je na zaštiti žrtava obiteljskog nasilja, ali i na zaštiti ostalih marginaliziranih skupina.

Udruga je do sada organizirala i realizirala više projekata čiji je sadržaj bio:

pružanje pravne i psihološke pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja
pružanje pomoći stranim turistima kao žrtvama kaznenih djela
pružanje pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovo osposobljavanje za zapošljavanje i
stjecanje ekonomske neovisnosti,
prevencija vršnjačkog nasilja (predavanje građanskog odgoja u školama i druge edukacije)
podrška svjedocima u sudskim postupcima - pružanje pomoći starijim osobama (pružanje pravne
pomoći kod sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i zaštita od drugih prijevarnih
radnji)
psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova
mjera intenzivnog nadzora nad susretima i druženjem roditelja s djecom.

U svom radu Udruga angažira kako stručnjake profesionalce tako i volontere. U okviru Udruge postoji pravna služba od dvije diplomirane pravnice (voditeljica ureda i pravna savjetnica), jedna magistra pedagogije (savjetnica za rad sa žrtvama) te jedna osoba na stručnom osposobljavanju (magistra prava).

Udruga ima jednu stalnu vanjsku stručnu suradnicu - realitetnu psihoterapeutkinju (ovlaštena provoditeljica psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji), a po potrebi se zatraži pomoć od stručnjaka izvan Udruge. Udruga je do sada ostvarila suradnju sa policijom, Općinskim i Županijskim državnim odvjetništvom, Centrom za socijalnu skrb Split, Omiš, Zadar, Prekršajnim sudom u Splitu te tijelima lokalne uprave. Udruga surađuje i sa drugim organizacijama civilnog društva, te sudjeluje na raspravama, radionicama, okruglim stolovima iz djelokruga Udruge, te analizira normativnu praksu i predlaže nova normativna rješenja. Udruga “Bijeli krug Hrvatske“ je punopravna članica Victim Support Europe (VSE) koja je krovna europska organizacija za pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, osnovana 1990. godine od strane nacionalnih organizacija u Europi koje rade sa žrtvama.

Ispovijest jedne on naših štićenica, nekad žrtve nasilja, danas aktivistice Udruge Bijeli krug Hrvatske, u čijoj se priči mogu prepoznati mnoge žene žrtve obiteljskog nasilja:
„Tukao me bez ikakvog povoda, najprije bi me jako pljusnuo po licu, a onda gurao.. Nekad bi se svađali, a nekad bi odjednom podivljao i nasrnuo na mene. Trajalo je punih dvadeset godina, a ja sam plakala, trpjela jer sam ga voljela. Bilo je strašno, ali uvijek mislite da je taj put zadnji put, da će se promijeniti. On se iz nasilnika pretvarao u dobrog susjeda, odanog prijatelja ugodnog u društvu, takvoga su ga svi prepoznavali, no u četiri zida zbivala se drama. Kako je vrijeme prolazilo, napadi nisu prestajali, a s vremenom se ugasila ljubav jer sam postala svjesna da svog krvnika ne mogu voljeti. U tom trenutku osjećaš se jadno, kao osoba, kao žena, bez imalo samopoštovanja, jer si zgažena, bačena kao stara krpa, doslovno i u prenesenom značenju i odjednom osjetiš da ne možeš više i odeš s djecom iz stana…“