“Brigom za druge do novog početka” – Ekumenska inicijativa žena

Projekt ima za cilj emocionalno osnaživanje i pružanje psihološke pomoći nezaposlenim ženama žrtvama nasilja u obitelji, besplatno pravno savjetovanje o pravima u kaznenom ili prekršajnom postupku, radnim i socijalnim pravima te pružanje potpore za unaprjeđenje zapošljivosti direktnom potporom u smislu stručnog osposobljavanja za zanimanje njegovateljice i usmjeravanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Nasilje nad ženama društveni je problem koji zahtjeva neprestan angažman. Izrazito snažan, a u praksi i vrlo čest oblik kontrole obiteljskog nasilja je ekonomsko nasilje. Stoga ne čudi da je najveći problem žena koje su doživjele nasilje njihova financijska situacija i ekonomska (ne)sigurnost. Neke od žrtava nasilja upravo iz tog razloga ne prijavljuju nasilje i ostaju živjeti u njemu, a druge, ukoliko se i odluče izaći iz kruga nasilja, nerijetko se suočavaju s financijskim teškoćama što može rezultirati i povratkom žrtve u nasilni odnos.

Nezaposlenim ženama žrtvama obiteljskog nasilja bit će ponuđena mogućnost stjecanja znanja i vještina za zanimanje njegovateljice obzirom da se radi o zanimanju za kojim postoji potreba na tržištu rada u zemlji i inozemstvu. Također, bit će im ponuđene usluge osobnog asistenta u traženju zaposlenja, izrada osobnih mapa kvalifikacija i osobnog plana zapošljavanja, kao i poticajnim mjerama zapošljavanja.