“aktiVIZam mladih” – Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike

Cilj nam je potaknuti mlade ljude da se osjećaju društveno korisnima, aktivno ih uključiti u život zajednice kojoj pripadaju, poticati nesebičnost i pomagačko ponašanje, čuti njihov glas, njihove probleme i potrebe, kao i ukazati na učestalost nasilja među djecom i mladima, osnažiti empatiju i odgovornost te poticati suradnju među njima, a sve kroz debatne/kvizaške večeri koje planiramo razviti u suradnji sa našim partnerima i volonterima.

S aspekta mladih kojima je potrebna pomoć cilj je i naučiti ih kako se nositi sa životnim teškoćama, frustracijama, neugodnim osjećajima, kako se oduprijeti negativnim pritiscima vršnjaka i naučiti mlade kako kvalitetnije živjeti, pripremiti ih za potencijalne nedaće koje ih mogu dočekati kasnije u život, te da kroz konstruktivnu raspravu čujemo ono što mlade aktivira i potiče.

Također želimo da usvoje znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u političkim i društvenim procesima, te osvijeste problematiku socijalno isključenih i sa pravnog i sa psihološkog aspekta jer želimo da stečena znanja prenesu u svoje okruženje, te na taj način postanu aktivni borci protiv nasilja i problema ovisnosti.

Očekujemo da ćemo iskazivanjem zadovoljstva usvojenim sadržajem debatnih i kvizaških večeri korisnike projekta pretvoriti u njegove aktivne sudionike, tj. primjenom naučenih znanja i vještina omogućiti održivost projekta na duži rok.