“Centar za sveobuhvatnu pomoć socijalno isključenim skupinama“

Projekt “Centar za sveobuhvatnu pomoć socijalno isključenim skupinama“ financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Riječ je o trogodišnjem programu za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine iz poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju Udruge“.

Područje djelovanja projekta je Socijalna i humanitarna djelatnost, a prioritet je Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika.

Vrsta usluge i aktivnosti kojima se bavimo su pružanje pravne pomoći i psihosocijalne podrške žrtvama nasilja, socijalno mentorstvo i podrška integraciji i socijalnom uključivanju te psihosocijalni tertman počinitelja nasilja u obitelji.

Specifični ciljevi projekta su:

          1.  Osigurati što veću dostupnost usluga pravne i psihosocijalne pomoći i podrške žrtvama nasilja na području Splita i dalmatinske regije u svim fazama kaznenog ili prekršajnog postupka s naglaskom na ruralna i otočna područja

         2.  Osigurati kontinuitet provođenja zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova

          3.   Osigurati primjenu modela socijalnog mentorstva kao puta prema rješavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva

          4.  Poticati umrežavanje i suradnju svih pružatelja socijalnih usluga u zajednici radi povećanja iskoristivosti postojećih kapaciteta

         5.  Provoditi mjere senzibilizacije zajednice za problematiku nasilja u obitelji, te osigurati informiranje žrtava nasilja o njihovim pravima

        6.  Provoditi kontinuiranu izobrazbu svih profesionalaca koji dolaze u kontakt sa žrtvama i drugim socijalno isključenim skupinama (socijalno mentorstvo) te izobrazbu volontera za rad na SOS liniji.

         7.  Podizati kvalitetu života žrtava nasilja i drugih marginaliziranih skupina

Ovaj projekt omogućava socijalno mentoriranim osobama besplatno osposobljavanje za deficitarna zanimanja, a za marginalizirane skupine imamo humanitarnu aktivnost kojoj ćemo omogućiti jednokratno namirenje egzistencijalnih potreba.