Vociare (2018.) – European Commission Justice Grants

Projekt je financiran od strane Europske komisije – Justice Grants

U suradnji sa krovnom organizacijom Victim Support Europe i još 25 Udruga članica, Bijeli krug Hrvatske je proveo nacionalno istraživanje o praktičnim utjecajima EU Direktive 2012/29 o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Krajnji cilj istraživanja je bio konačni izvještaj o navedenoj Direktivi na razini cijele Europske unije.

Više o projektima i nacionalnim izvještajima partnerskih organizacija možete pročitati u linku ispod.

https://onevoiceonecause.vse-campaign.eu/about-vociare/