Vociare (2018.) – European Commission Justice Grants

U suradnji sa krovnom organizacijom Victim Support Europe i još 25 Udruga članica, Bijeli krug Hrvatske je započeo rad na nacionalnom istraživanju o praktičnim utjecajima EU Direktive 2012/29 o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Krajnji cilj istraživanja je konačni izvještaj o navedenoj Direktivi na razini cijele Europske unije.