Putokaz prema ostvarenju prava žrtava (2016.)

Projektom se osigurava da žrtva već nakon samog prijavljivanja kaznenog djela može zatražiti i dobiti adekvatnu pomoć i podršku.  S obzirom da se upravo u ovoj fazi žrtve i svjedoci prvi put susreću s nadležnim tijelima te da im je ovo iskustvo iznimno traumatično, podrška je u ovoj fazi zapravo i najpotrebnija.  Povećat će se razina zaštite ljudskih prava budući da će se pristupiti svakoj žrtvi temeljem individualne procjene njenih specifičnih potreba. S tim u vezi povećat će se i razina informiranosti o njihovim pravima kao i o postojanju pružatelja socijalnih usluga, dok će se aktivnim usmjeravanjem žrtve na institucije koje će joj pomoći u ostvarivanju prava smanjiti njihova socijalna isključenost. Korisnicima se pruža adekvatna informacija o njihovim zakonom garantiranim pravima, pravni savjet, emocionalna podrška, te informacije kojim se drugim državnim i nevladinim organizacijama koje pružaju besplatnu pravnu, psihološku, psihijatrijsku ili socijalnu pomoć mogu obratiti ovisno o njihovim specifičnim potrebama. Sve navedeno sadržano je i u „Direktivi Europske komisije i parlamenta o uspostavljanju minimalnih standarda prava, zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela“ prema kojoj su sve članice dužne osigurati adekvatnu podršku žrtvama pa tako i Hrvatska.

Projektom će se, osim prava žrtava i svjedoka, građane osvijestiti o mogućim psihološkim i zdravstvenim posljedicama (kratkoročnim i dugoročnim) koje intenzivno stresno ili traumatsko iskustvo može imati po njih i o mogućnostima da se koristeći neke mehanizme poput tzv. teorije izbora može unaprijediti mentalno zdravlje i prevenirati moguće nasilje. Osim toga, u slučaju da postanu žrtve i/ili svjedoci određenog kaznenog djela, građani trebaju znati prepoznati kada je moguće, ali i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć i podršku. Senzibilizacija javnosti znači i informiranje javnosti o dostupnim uslugama i načinu funkcioniranja sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Poticanjem kontinuirane suradnje između institucija, ustanova i OCD-a nastoji se da žrtva ili svjedok već od samog trenutka počinjenja kaznenog ili prekršajnog djela, tijekom cijelog kaznenog odnosno prekršajnog postupka i nakon njega dobije odgovarajuću podršku i pomoć.