Projekti Grada Splita – DJELOTVORNA POMOĆ ZA ŽRTVE 2022

DJELOTVORNA POMOĆ ZA ŽRTVE 2022 – PRIORITETNO PODRUČJE SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI

Projekt je financiran sredstvima Grada Splita iz Javnog natječaja za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije za 2022. godinu.

Svrha projekta je uspostava efikasnog i sveobuhvatnog sustava pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve obiteljskog nasilja. Efikasan sustav podrazumijeva pristup adekvatnoj i pravodobnoj informaciji, besplatnoj pravnoj pomoći, besplatnoj psihosocijalnoj podršci te dostupnost relevantnih državnih tijela i OCD-ova.

Cilj projekta je kao i svake godine svakako nastavak rada Udruge na području pružanja besplatne primarne pravne pomoći i psihosocijalne podrške. Ovaj projekt će omogućiti unapređenje i veću dostupnost socijalnih usluga naše Udruge, osobito korisnicima žrtvama nasilja kako bismo bili u mogućnosti što više preventivno djelovati i spriječiti da nam se obraćaju u fazi kada kad nam jedino preostaje smanjenje štetnih posljedica i upućivanje na dugotrajni sudski postupak sa često za njih nepovoljnim ishodom.