mali VELIKI aktivizam

Projekt “mali VELIKI aktivizam” je odobren za financiranje od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u partnerstvu sa OŠ Dobri iz Splita.

Cilj je osvijestiti djecu, ali i odrasle, o postojanju različitih vrsta nasilja, od emocionalnog pa do psihološkog i tjelesnog, ali i načinima za prevenciju nasilja. U tu svrhu osmišljeno je da se, osim putem radionica za učenike, navedena tema prikaže i dječjim likovnim radovima. Oni će u konačnici biti upotrijebljeni za izradu digitalne slikovnice. Izradom digitalne slikovnice čiji su tvorci sama djeca željeli smo “tešku” temu prikazati na “lakši” način primjereniji i pristupačniji ciljanoj publici kako bi se postigli bolji učinci.
Zainteresirani će učenici provoditi i ankete među vršnjacima i odraslima kojima želimo utvrditi eventualno postojanje razlike u načinu na koji djeca i odrasli gledaju na emocionalno, psihičko i tjelesno nasilje.

Osim poticanja dječje kreativnosti, kroz projekt ćemo ih nastojati motivirati na aktivno sudjelovanje u društvu i razvoj volonterskih vještina. Želimo doprinijeti osjećaju društvene korisnosti kod djece i mladih i njihovom aktivnom uključivanju u život zajednice.

Digitalnu slikovnicu možete interaktivno pregledati ovdje:

Digitalna slikovnica – “mali VELIKI aktivizam”

Preuzimanje u PDF formatu:

Digitalna slikovnica

Rezultati anonimne ankete o emocionalnom nasilju nad djecom i tjelesnom
kažnjavanju djece provedene u sklopu projekta ˝mali VELIKI aktivizam˝:

Rezultati ankete

Kome se obratiti za pomoć u slučaju nasilja – preuzmite letak i saznajte više informacija:

Informativni letak