Projekt „Savjetovalište za žrtve“ financiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa iz programa za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske u suradnji s Pravnom klinikom pri Pravnom fakultetu u Splitu.

Cilj projekta je žrtvama nasilja kontinuirano omogućavati dostupnost informacijama o njihovim pravima, pružati besplatnu pravnu pomoć, psihosocijalnu podršku, unaprjeđivati suradnju sa institucijama, provoditi edukacije dionika, te senzibilizirati javnost o problematici nasilja.

Okosnica projekta je organiziranje treninga / edukacije za profesionalce i predstavnike organizacija civilnog društva u jesen. Trening se organizira uz mentorstvo Županijskog državnog odvjetništva.

U svrhu bolje dostupnosti informacija, te upoznavanja s našim radom tiskati ćemo određeni broj letaka s osnovnim informacijama koje su potrebne žrtvama u ostvarivanju njihovih prava. Radi boljeg referiranja žrtava od strane policije na usluge koje nudi Udruga osigurali smo da u obrascu „Obavijest o pravima žrtava“ koje policijski službenici uručuju žrtvama prilikom obavljanja svojih službenih radnji bude naveden i  besplatni  SOS broj uz ostale usluge koje Udruga pruža.