Tijekom prethodnih nekoliko godina djelovanja udruge Bijeli krug Hrvatske, uočen je manjak i slaba dostupnost kvalitetnih informacija žrtvama nasilja ili neadekvatni oblici i sadržaj informacija, a pogotovo u udaljenim područjima dalmatinske regije (ruralna područja i otoci) što je sve doprinosilo otežanom pristupu ostvarenju socijalnih prava. Nameće se potreba proaktivnog pristupa korisnicima, kako u pružanju usluga tako i u pružanju informacija, posebno u manje urbanom ili otočnom području. U tom smjeru razvija se i sustav podrške žrtvama i svjedocima kako na području cijele RH, tako i na regionalnim područjima.

Ono što je pokazalo iskustvo u dosadašnjem radu Udruge je činjenica da su osobe pogođene nasiljem, a posebno nasiljem u obitelji ili seksualnim nasiljem, sklonije pomoć potražiti izvan svog mjesta prebivališta jer su često suočene sa problemom stigmatizacije i nerazumijevanjem okoline. Stoga smatramo učinkovitijim mogućnost sufinanciranja putnih troškova dolaska u Split za osobe kojima je potreban duži tretmanski pristup ili usluga koju ne mogu dobiti u svojoj lokalnoj sredini, a za pružanje informacija, pravnih savjeta i upućivanja na ostale institucije i partnerske OCD-e, smatramo korisnim uspostavu SOS besplatnog telefona 0800 63 29 kao nove inovativne socijalne usluge koji je dostupan javnosti od 8.1.2018. širokoj populaciji stanovništva na dalmatinskom području.

S tim u vezi se nameće potreba da se uz stručne osobe angažiraju i educirani volonteri dostupni na SOS telefonu budući da se radi o osobama kojima je zbog dugotrajne izloženosti nasilju potrebna primarno psihološka pomoć ili im je  potrebna  hitna  reakcija  u smislu podnošenja prijave. Na taj način se povećava dostupnost naših usluga i onim skupinama koji zbog teškog materijalnog stanja ili nedostatnih informacija ne mogu doći u Split, nemaju sredstava ili prijevoza, pa su tako u riziku od socijalnog isključivanja i nemogućnosti ostvarenja svojih prava.