ESF – PREKRIŽI NASILJE

Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske je od 1. travnja 2020. započela sa provedbom projekta „Prekriži nasilje“ financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020., u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Projekt se provodi u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara i Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve 116 006.

Trajanje projekta: 1.4.2020. – 31.3.2022.

Ugovoreni projekt ima cilj doprinijeti većoj socijalnoj uključenosti žrtava obiteljskog nasilja pružanjem ranih oblika pomoći i podrške u prevladavanju traumatskog iskustva. Nadogradit će se naš postojeći model pružanja besplatne primarne pravne pomoći sa mogućnošću korištenja usluga odvjetničkog zastupanja u sudskim procesima, odnosno dostupnošću sekundarne pravne pomoći. Kako bi se osigurala što veća regionalna pokrivenost uslugama, a posebno na ruralna i otočna područja, organizirat će se mobilni tim i osigurat što veća vremenska dostupnost SOS besplatne linije 0800 63 29. Osigurat će se također i kontinuitet u provedbi zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. Pri tom će se stručnjacima koji se u svom radu bave i pomažu žrtvama osigurat stjecanje dodatnih znanja i kompetencija (edukacija iz realitetne terapije, medijacije, tretmanskog rada sa počiniteljima nasilja, razmjena dobre prakse sa europskim organizacijama za podršku žrtvama nasilja i dr.).

Projekt će, na koncu, ponudit još jednu potpuno novu i inovativnu usluge – interaktivnu web mapu socijalnih usluga koja bi služila kao svojevrstan online vodič žrtvama i svjedocima i pružila im informacije o pružateljima pomoći i podrške na području cijele Republike Hrvatske.