„Doživotni teatar“

Projekt „Doživotni teatar“ financiran je sredstvima Ministarstva pravosuđa iz programa za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske u suradnji s Pravnom klinikom pri Pravnom fakultetu u Splitu.

Naime, ovim projektom planiramo organizirati inovativnu edukaciju starijih osoba sa ciljem informiranja starijih osoba o njihovim pravima, mogućnostima ali i rizicima kojima mogu biti izloženi kako bi se prevenirale posljedice zaključivanja štetnih ili nepovoljnih pravnih poslova. Osim toga, starije osobe znaju biti ciljano uvučene u mreže prijevara i zlouporabe koje nerijetko završe sa nasiljem. Na taj problem će na svakoj od ovih inovativnih edukacija ukazati policijski službenici PU splitsko-dalmatinske, Odjela za prevenciju nasilja kao vanjski suradnici na ovom projektu.

Sve naše aktivnosti ćemo učinit vidljivim zainteresiranoj javnosti i potencijalnim korisnicima putem medija i društvenih mreža i nadalje potencirati umrežavanje i suradnju sa partnerskim institucijama, ustanovama i OCD-a koji djeluju na području zaštite prava žrtava i drugih marginaliziranih skupina.