Projekt PROVICTIMS – „The role ofthepublicprosecutioninthepromotionofvictimsrights“ europski je projekt financiran je sredstvima Europske komisije ( JUST-AG-2017).

Nositelj projekta je APAV - Portugal (AssociacaoPortuguesa de Apoio a vitima), a partneri na projektu suUdruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske, IRSE-EBI – Spain (AsociacionInstituto de ReintegracionSocial de Euskadi), PGR – Portugal (Procuradoria – Geral da Republica), ICCL - Irska (Irish Council for Civil LibertiesLimited) i FDUL (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).

Cilj projekta je suradnja državnih odvjetnika i organizacija civilnog društva u svrhu zaštite i promicanja prava žrtava. Okosnica projekta je izrada Upitnika kojeg ispunjavaju državni odvjetnici i organizacije civilnog društva u svrhu istraživanja provedbe prava žrtava u postupcima ostvarivanja zakonskih prava.

U sklopu projekta je održan inicijalni radni sastanak u Lisabonu, zatim tehnički posjeti i partnerski sastanci u Bilbau i Dublinu. Na kraju projekta će se organizirati Završna konferencija na kojoj će se prikazati rezultati istraživanja.