PROVICTIMS

Projekt PROVICTIMS – „The role of the public prosecution in the promotion of victims rights“ europski je projekt financiran je sredstvima Europske komisije ( JUST-AG-2017).

Nositelj projekta je APAV – Portugal (Associacao Portuguesa de Apoio a vitima), a partneri na projektu su Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske, IRSE-EBI – Spain (Asociacion Instituto de Reintegracion Social de Euskadi), PGR – Portugal (Procuradoria – Geral da Republica), ICCL – Irska (Irish Council for Civil Liberties Limited) i FDUL (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).

Cilj projekta je suradnja državnih odvjetnika i organizacija civilnog društva u svrhu zaštite i promicanja prava žrtava. Okosnica projekta je izrada Upitnika kojeg ispunjavaju državni odvjetnici i organizacije civilnog društva u svrhu istraživanja provedbe prava žrtava u postupcima ostvarivanja zakonskih prava.

U sklopu projekta je održan inicijalni radni sastanak u Lisabonu, zatim tehnički posjeti i partnerski sastanci u Bilbau i Dublinu. Na kraju projekta će se organizirati Završna konferencija na kojoj će se prikazati rezultati istraživanja.