„Besplatno pravo je tvoje pravo“

Ovaj projekt je financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave iz natječaja za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći .

Odredili smo projektne aktivnosti kojima je osnovni cilj osiguranje građanima zakonom zajamčenog prava na primarnu pravnu pomoć. Projekt je nastavak rada Udruge koja već godinama u sklopu zasebne organizacijske jedinice „Savjetovalište za žrtve“ pruža primarnu pravnu pomoć kao i iznimno potrebnu psihosocijalnu podršku korisnicima koji se sa svojim problemima obrate nama s povjerenjem. Besplatna primarna pravna pomoć će nastaviti biti dostupna našim korisnicima na adresi Ljudevita Posavskog 14, telefonski na broj 021/783 449 te telefonski na besplatan broj 0800 63 29. Odlučili smo fokus usmjeriti na osjetljive društvene skupine kao što su žrtve obiteljskog nasilja jer su se filtrirali kao naši primarni korisnici.

Na projektu smo u partnerstvu sa Pravnim fakultetom u Splitu, a surađujemo i sa odvjetnikom Franetovićem.