Škola za život (2019.)

Započeli smo provedbu projekta „Škola za život“ financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020. u okviru poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina u iznosu od 771.118,63 kn. Projekt se provodi u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara, Centrom za socijalnu skrb Split i Centrom za socijalnu skrb Omiš.

Projektni prijedlog kroz 24 mjeseca planira obuhvatiti ciljane skupine Poziva i to nezaposlene koji su dugotrajno nezaposleni, žrtve obiteljskog nasilja i korisnike zajamčene minimalne naknade. Cilj je provedba program obrazovanja odraslih te razvoj vještina ciljanih skupina s naglaskom na uslugu mentorstva za socijalno uključivanje koja bi se provodila sa korisnicima zajamčene minimalne naknade.

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i školama za obrazovanje odraslih detektirali smo tražena zanimanja i sukladno tome planiramo na jesen organizirati programe obrazovanja odraslih za 20 sudionika.

Osposobljavanja koja su u ponudi su: Voditelj izrade i provedbe EU projekata, pomoćnik u nastavi, gerontodomaćica, keramičar, pomoćni kuhar i viličar.

Nakon toga se planiraju organizirati verificirani tečajevi stranog jezika za 20 sudionika kao i za računalne operatere na kojima mogu sudjelovati iste osobe, no mogu nam se javiti i svi drugi zainteresirani.

Sudionicima će se uz pokrivanje troškova osposobljavanja pokriti i troškovi liječničkog uvjerenje, pokazne karte te radnih materijala.

Za sve osobe koje su uključene u projekt bit će osigurano mentoriranje i podrška u svim fazama kako bi im se olakšao put prema tržištu rada.