Potpisali smo 2. siječnja 2017. Ugovor o pružanju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova sa Ministarstvom pravosuđa.

Počinitelji mogu biti upućeni u tretman temeljem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana primjenjuje se prema počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema osobama iz članka 3. ovoga Zakona.

Način i mjesto provođenja psihosocijalnog tretmana propisani su Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana  kojeg primjenjuje Ministarstvo pravosuđa.

Psihosocijalni program ne može garantirati dramatičnu promjenu kod počinitelja nasilja jer je promjena ponašanja dugotrajan i složen proces. Istraživanja pokazuju da će od počinitelja koji uspješno završe tretman:

• Neki prestati biti fizički nasilni i značajno će smanjiti zlostavljajuće i kontrolirajuće ponašanje;
• Većina će prestati biti fizički nasilna ali će zadržati neku razinu kontrolirajućeg ponašanja;
• Neki će se nastaviti nasilno ponašati.

Prema tome, premda neće svi počinitelji nasilja prestati biti nasilni, realno je očekivati da će
psihosocijalni program značajno smanjiti opasnost od nasilja po članove obitelji.

Ukoliko je počinitelj obiteljskog nasilja ovisnik o alkoholu ili drogama, preduvjet za ulazak u psihosocijalni tretman je uspješno odvikavanje od ovisnosti.