Referentni centar za procjenu potreba žrtava kaznenih djela i prekršaja (2015.)

Kroz višegodišnji rad Udruge za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske prepoznali smo potrebu osobnog kontakta s žrtvama i svjedocima od samog trenutka počinjenja kaznenog djela i prekršaja pa sve do završetka postupka, te smo iz toga razloga kao pilot projekt u Splitu u 2015. osnovali Referentni centar za pružanje neposredne podrške žrtvama nasilja uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i privatnih donatora. Referentni centar zamišljen je i funkcionira kao prva kontakt točka u komunikaciji sa žrtvama i svjedocima. Tim Udruge u Referentnom centru pruža besplatnu psihosocijalnu podršku, emocionalnu podršku, besplatnu primarnu pravnu pomoć,  pravne informacije, te upućuje na relevantna državna tijela i organizacije civilnog društva ovisno o potrebama svakog konkretnog slučaja.

Tako je Udruga Bijeli krug u 2015. evidentirala 243 korisnika što je za 62% više nego u 2014. kada je evidentirano 150 korisnika i dvostruko više nego u 2013. kada je evidentirano 115 korisnika usluga Udruge. Tijekom provedbe projekta uočen je manjak i slaba dostupnost kvalitetnih informacija žrtvama nasilja ili neadekvatni oblici i sadržaj informacija, što je sve doprinosilo otežanom pristupu ostvarenju socijalnih prava. Posebnu pozornost u ovom projektu smo stavili na osvještavanje javnosti o pravima žrtava nasilja budući da je evidentan nedostatak educiranosti ukupnog stanovništva o potrebama i mogućnostima sustava socijalne skrbi u pogledu ostvarenja tih prava. Realizirali smo 4 javne tribine s ciljem osvještavanja i senzibiliziranja javnosti o pravima žrtava i sustavu pomoći i podrške žrtvama i to uz tri javne tribine na području Splitsko-dalmatinske županije (Split, Omiš, Supetar) i jednu javnu tribinu u Šibeniku.

Tijekom provedbe projekta, ali i kroz cijelo vrijeme djelovanja Udruge, poseban naglasak smo stavili na poboljšanje suradnje sa institucijama, ustanovama i OCD-a koje u svom djelokrugu imaju rad sa žrtvama, posebnu pozornost posvetili smo uspostavljanju kvalitetne suradnje između udruge Bijeli krug i policijskih službenika Policijske uprave splitsko-dalmatinske budući da su upravo policijski službenici osobe koje prve stupaju u kontakt sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja.