Projekt „Zajedno za prava žrtava“ financiran je sredstvima Grada Splita iz programa za financiranje projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske.

Cilj projekta je nastavak pružanja socijalnih usluga te nastavak financiranja SOS linije koja se pokazala kao pomoć dostupna svima. Ideja je organizacija edukativnih radionica ( Nasilje u odnosima i Ovisnost i alkoholizam među mladima) koje će biti namijenjene i širem krugu zainteresiranih građana Splita, a s ciljem promoviranja društveno korisnih tema, socijalne zaštite, zaštite zdravlja i prevencije nasilja. Održat će se edukacija volontera i izlet za volontere kao nagrada za uloženi trud i poklonjeno vrijeme ovom društvu.