Danas, 13. svibnja 2021. udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske je u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu organizirala međuresornu stručnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava žrtava – gdje smo i gdje bi trebali biti“. Konferencija je dio aktivnosti projekta „Prekriži nasilje“ financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Konferenciji su se odazvali predstavnici svih […]

Dragi prijatelji i suradnici, Ovom publikacijom se želimo osvrnuti na 10 godina rada udruge za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske. U tih 10 godina gradili smo sebe i naše kapacitete u pružanju socijalnih usluga i istovremeno  nastojali učiniti sve što smo mogli kako bismo prava žrtava nasilja učinili što je moguće više dostupnima. Često smo […]

U sklopu projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202. u ožujku je četvero volontera naše udruge završilo online edukaciju volontera za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja te usavršilo svoja znanja o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja. Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, financiran je od strane Europskog […]

Jučer 30.3.2021. godine posjetili smo Supetar na otoku Braču u sklopu projektne aktivnosti. Po dolasku smo prvo posjetili Općinski prekršajni sud u Splitu – Stalna služba u Supetru, gdje smo odradili radni sastanak vezan za provođenje mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih institucija, a nakon toga isto je odrađeno i u Policiji. […]