Novosti

Prekvalificirajte se u deficitarno zanimanje i zaposlite se!! Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske 5.travnja je započela sa provedbom projekta „Škola za život“ financiranom bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020. u okviru poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina u iznosu od 771.118,63 kn. Projekt […]

2. srpnja 2019. godine održan je Inicijalni sastanak u Splitu kao dio aktivnosti projekta “Škola za život” Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP. 02.1.1.06.0066 financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Na sastanku su nazočili predstavnici partnera na projektu “Škola za život”, Renata Jurčević i Anđela Jakičević iz Centra za socijalnu skrb Split, Jelena […]