Danas, 4. svibnja 2020. godine, udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske iz Splita ponovno omogućuje dostupnost besplatne SOS linije za pomoć žrtvama nasilja – 0800 63 29. SOS linija će biti otvorena svakim radnim danom od 08:00 -15:00 sati. Ukoliko vam treba informacija, pravni savjet, primarna pravna pomoć, psihosocijalna podrška ili jednostavno samo razgovor, […]

Inicijalni sastanak je održan 6.svibnja 2020. godine sa pravno savjetnicom partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara. Zbog sigurnosno-epidemioloških razloga sastanak je održan online. Kolegica iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar je upoznata sa glavnim ciljem projekta “Prekriži nasilje”, svrhom te projektnim aktivnostima u kojima se očekuje naša zajednička suradnja.

Početkom lipnja 2020. godine počinje i treća faza našeg projekta Škola za život. U trećoj fazi projekta osposobljavamo za verificirani tečaj računalnih operatera. Prva grupa u lipnju je popunjena, a druge dvije grupe započinju u rujnu. Još je jako malo slobodnih mjesta pa nam se slobodno javite na broj telefona 021 783 449 ili putem […]

Završen je prvi ciklus Edukacija volontera za rad sa žrtvama nasilja u sklopu projekta “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – UP.02.2.2.06.0202. Edukacija je obuhvaćala predavanja i radionice o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja te su 4 volonterke osposobljene za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja.

Udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE iz Splita.Projekt “Škola za život” UP. 02.1.1.06.0066 imao je za cilj obuhvatiti nezaposlene koje su dugotrajno nezaposleni, žrtve obiteljskog nasilja i korisnike ZMN.Izrada video materijala financirana je sredstvima Europske Unije iz Europskog Socijalnog Fonda – Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju! […]