30. kolovoza smo se uputili u Skoplje kako bismo odradili naš novi Studijski posjet, ovaj put u Sjevernu Makedoniju.

31. kolovoza 2022. godine organizirali smo radni sastanak sa kolegicama iz Nacionalne mreže protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – Glas protiv nasilja zahvaljujući podršci Ekumenske inicijative žena Omiš.

Na razini organizacije smo dobili novu priliku za razmjenu iskustava i stjecanje prijateljske organizacije koja radi isti ili sličan posao. U slučaju mogućnosti apliciranja na projekte sa zemljama koje ne pripadaju EU imamo novu partnersku organizaciju. Ukazali smo im na inicijative vezane za zakonodavne promjene koje mogu predlagati. Ono što nas se posebno dojmilo je taj Interventni fond koji imaju i koji služi kao hitna pomoć.

Što se tiče promjene na osobnoj razini  kao i u Srbiji ovaj put smo dobili priliku upoznati Sjevernu Makedoniju i njihov glavni grad Skoplje, upoznati nove ljude, steći nova životna iskustva i obogatiti svoj društveni život novim prijateljstvima. Iznimno smo dobro prihvaćeni i ugošćeni od svih s kojima smo se na našem studijskom putovanju susreli.

Radni sastanak sa koordinatoricama Nacionalne mreže protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Kava u Turskoj čaršiji