Novosti

Dragi prijatelji i suradnici, Ovom publikacijom se želimo osvrnuti na 10 godina rada udruge za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske. U tih 10 godina gradili smo sebe i naše kapacitete u pružanju socijalnih usluga i istovremeno  nastojali učiniti sve što smo mogli kako bismo prava žrtava nasilja učinili što je moguće više dostupnima. Često smo […]

U sklopu projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202. u ožujku je četvero volontera naše udruge završilo online edukaciju volontera za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja te usavršilo svoja znanja o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja. Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, financiran je od strane Europskog […]

Jučer 30.3.2021. godine posjetili smo Supetar na otoku Braču u sklopu projektne aktivnosti. Po dolasku smo prvo posjetili Općinski prekršajni sud u Splitu – Stalna služba u Supetru, gdje smo odradili radni sastanak vezan za provođenje mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih institucija, a nakon toga isto je odrađeno i u Policiji. […]

Kako se danas 22.2. obilježava Europski dan žrtava nasilja, organizacija za podršku žrtvama Victim Support Europe sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje svoje informativne kampanje “Nećete vjerovati, ali se dogodilo”. Kampanjom koja se provodi s 14 partnera iz 13 različitih zemalja namjerava informirati širu javnost o postojanju usluga podrške žrtvama i potaknuti žrtve da dođu do tih […]

Od travnja 2020. godine kada smo započeli sa ESF projektom „Prekriži nasilje“, žrtvama su uz usluge individualnog psihosocijalnog savjetovanja kontinuirano dostupne i usluge grupnog savjetovanja. Trebam li se uključiti u grupno ili individualno savjetovanje? Odluka trebate li se uključiti u individualnu ili grupnu terapiju ovisi o vrsti i težini teškoća s kojima se osoba javlja […]

Danas smo odradili prvi mobilni tim na otoku Braču. Kako bi dogovorili buduću suradnju održan je inicijalni radni sastanak na kojem su sudjelovali naša predsjednica i novoimenovana ravnateljica Centra za socijalnu skrb Brač sa stručnim timom. Informirali smo naše partnere o uslugama koje pružamo žrtvama nasilja i drugim marginaliziranim osobama, posebno onima kojima je potrebna […]

U sklopu provedbe EU projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Škola za život, UP.02.1.1.06.0066“, sukladno elementu broj 1 „Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih“, identificirali smo korisnike / sudionike projektnih aktivnosti. Ciljane skupine bile su: dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 […]

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da su 3 zaposlenice naše udruge i 1 zaposlenica partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar uspješno završile 40-satnu obuku iz medijacije organizirane od strane Hrvatske udruge za mirenje. Izobrazba je predviđena kao dio projekta “Prekriži nasilje” financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva “Širenje mreže […]