Novosti

Kako se danas 22.2. obilježava Europski dan žrtava nasilja, organizacija za podršku žrtvama Victim Support Europe sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje svoje informativne kampanje “Nećete vjerovati, ali se dogodilo”. Kampanjom koja se provodi s 14 partnera iz 13 različitih zemalja namjerava informirati širu javnost o postojanju usluga podrške žrtvama i potaknuti žrtve da dođu do tih […]

Od travnja 2020. godine kada smo započeli sa ESF projektom „Prekriži nasilje“, žrtvama su uz usluge individualnog psihosocijalnog savjetovanja kontinuirano dostupne i usluge grupnog savjetovanja. Trebam li se uključiti u grupno ili individualno savjetovanje? Odluka trebate li se uključiti u individualnu ili grupnu terapiju ovisi o vrsti i težini teškoća s kojima se osoba javlja […]

Danas smo odradili prvi mobilni tim na otoku Braču. Kako bi dogovorili buduću suradnju održan je inicijalni radni sastanak na kojem su sudjelovali naša predsjednica i novoimenovana ravnateljica Centra za socijalnu skrb Brač sa stručnim timom. Informirali smo naše partnere o uslugama koje pružamo žrtvama nasilja i drugim marginaliziranim osobama, posebno onima kojima je potrebna […]

U sklopu provedbe EU projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Škola za život, UP.02.1.1.06.0066“, sukladno elementu broj 1 „Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih“, identificirali smo korisnike / sudionike projektnih aktivnosti. Ciljane skupine bile su: dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 […]

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da su 3 zaposlenice naše udruge i 1 zaposlenica partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar uspješno završile 40-satnu obuku iz medijacije organizirane od strane Hrvatske udruge za mirenje. Izobrazba je predviđena kao dio projekta “Prekriži nasilje” financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva “Širenje mreže […]

Na poveznici u nastavku teksta možete pogledati “Priručnik za mentore za socijalno uključivanje” koji je napisan u sklopu projekta „Škola za život“ UP. 02.1.1.06.0066 financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/wp-content/uploads/2020/11/Prirucnik-za-mentore-za-socijalno-ukljucivanje-1.pdf

Zadovoljstvo nam je objaviti da smo danas sudjelovali na Godišnjoj konferenciji Victim Support Europe “Bridging high-tech and victim support services”. Konferencija je održana online te su se iz mnogobrojnih primjera mogle vidjeti mogućnosti primjene digitalnih tehnologija u europskim i svjetskim kaznenopravnim sustavima i načinima pomoći i podrške žrtvama nasilja. S ponosom smo predstavili naš projekt […]

Naš mobilni tim je danas u Savjetovalištu Lanterna u Makarskoj pružio usluge pravne pomoći i psihosocijalne podrške žrtvama obiteljskog nasilja sa makarskog područja. Hvala udruzi Lanterna na suradnji! Usluge mobilnog tima dio su projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202.

Završio je još jedan ciklus Edukacije volontera za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja u sklopu projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202. Edukacijom je pet volonterki usavršilo svoja znanja o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja, a vodile su je pravna savjetnica i savjetnica za rad sa žrtvama.Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga […]

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo kratak video-uradak koji sadrži opis Mape pružatelja socijalnih usluga žrtvama nasilja kao jedne od aktivnosti projekta “Prekriži nasilje” – UP.02.2.2.06.0202. Ideju nastanka Mape te način funkcioniranja sustava za podršku žrtvama i svjedocima u RH pogledajte u sljedećem videu.