Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Gradskoj knižnici je održana Javna tribina “Važnost međuresorne suradnje u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja”. Tribina je organizirana od strane Grada Splita, odnosno Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta.

Na Tribini su sudjelovale pravnica i psihologica Udruge i ovim putem zahvaljujemo Gradu Splitu na pozivu.

Nažalost nije spomenut rad sa počiniteljima iako GREVIO evaluacijski izvještaj o provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj navodi niz preporuka za javne službe i organizacije civilnog društva u unapređenju psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja.

Pozdravljamo ovakav oblik aktivnosti, no opetovano smo detektirali probleme koji su godinama prisutni u radu svih institucija i organizacija civilnog društva. Ne može se kvalitetno raditi ni sa počiniteljima ni sa žrtvama nasilja bez jake podrške Grada i Županije.