Novosti

Udruga “Bijeli krug Hrvatske” započela je sa pružanjem usluge mobilnog tima. Namijenjena je žrtvama obiteljskog nasilja kojima je dostupnost besplatnih usluga pomoći i podrške ograničena zbog udaljenosti od Splita, lošije materijalne situacije, starosti, invalidnosti ili same specifičnosti pojedinačne situacije koja zahtjeva posjet osobi u njenom domu.  Više o temi pročitajte na poveznici: https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/nova-socijalna-usluga-mobilni-tim-za-psihosocijalnu-podrsku-zrtvama-obiteljskog-nasilja/71358

U sklopu projekta “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – UP.02.2.2.06.0202, završen je drugi ciklus Edukacije volontera za rad sa žrtvama nasilja. Edukacijom je 6 osoba osposobljeno za rad sa žrtvama nasilja, a vodile su je pravna savjetnica i savjetnica za rad sa žrtvama.

Sukladno preporukama Hrvatskog epidemiološkog društva Udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE donijela je odluku o ograničavanju izravnog kontakta u radu sa strankama. Organiziran je rad od kuće te će usluge Udruge i dalje biti moguće dobiti svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati putem e-maila (bijeli.krug@gmail.com) ili pozivom na broj 021/783-449. Obavijest o ukidanju […]