23. studenoga 2023. godine je održana Nacionalna konferencija u Ljubljani u Hotelu Čad.

Nacionalna konferencija je održana u sklopu projekta S.O.S. for victims financiran iz sredstava Europske komisije iz programa Justice.

Na Konferenciji su bili prisutni predstavnici instituacija i organizacija civilnog društva koji rade sa žrtvama. Predsjednica Livija Plančić je predstavila projekt,

rezultate projekta te smjerice za budućnost. Na konferenciji su govornici govorili o tome pruža li sadašnji sustav dovoljnu zaštitu žrtvama zločina.