29. kolovoza 2023. godine smo se uputili u Novi Sad kako bismo odradili naš novi Studijski posjet, ovaj put u Srbiju, Vojvodinu.

30. kolovoza 2023. godine organizirali smo radni sastanak sa kolegicama iz organizacije Iz kruga Vojvodina https://portaloinvalidnosti.net/, zahvaljujući podršci Ekumenske inicijative žena Omiš.

Ispred Bijelog kruga Hrvatske susretu su prisustvovali predsjednica Livija Plančić, pravna savjetnica Mariana Crnogorac Mikulić, savjetnik u radu sa žrtvama Tin Plančić i psihologinja Paula Herceg, a ispred Iz kruga Vojvodina sudjelovale su izvršna direktorica Svjetlana Timotić, programska koordinatorica i urednica Portala o invalidnosti Veronika Mitro i tehnička tajnica Suzana Beloš.

Predstavnici dviju organizacija predstavile su jedna drugoj aktivnosti svojih organizacija i razmijenili iskustva u radu na zaštiti od rodno zasnovanog nasilja.

Predstavnice IZ KRUGA VOJVODINA iznijele su svoja iskustva u radu sa ženama sa i bez invaliditeta izloženim rodno zasnovanom nasilju i informirale nas o programima rada sa počiniteljima u Srbiji, posebno o aktivnostima Nacionalne mreže za rad sa počiniocima nasilja – OPNA.

Imali smo priliku upoznati nove ljude, steći nova životna iskustva i obogatiti svoj društveni život novim prijateljstvima. Iznimno smo dobro prihvaćeni i ugošćeni od svih s kojima smo se na našem studijskom putovanju susreli.

Radni sastanak sa koordinatoricama IZ KRUGA VOJVODINA