Od svibnja 2022. godine uspješno provodimo projekt “Survive, Overcome and Support Victims of Crime” – “S.O.S. for victims ”. Projektni koordinator je udruga Bijeli krug Hrvatske iz Splita, dok su projektni partneri udruga Rete Dafne iz Italije, Udruga za nenasilnu komunikaciju  iz Slovenije te Irsko vijeće za građanske slobode.

Okosnica projekta je istraživanje čiji je cilj pokazati obilježja i karakteristike implementacije Direktive o pravima žrtava u odabranim nacionalnim sustavima te označiti temeljne izazove na kojima je potrebno u budućnosti raditi i iz perspektive žrtava i iz perspektive nadležnih tijela uzimanjem u obzir svih relevantnih okolnosti i aspekata te tako pridonijeti da se u budućnosti institucionalna praksa i međusektorska suradnja unaprijedi u cilju osiguravanja jače zaštite žrtava kaznenih djela.

Kao rezultat istraživanja izrađeno je završno izvješće čiju digitalnu verziju na hrvatskom i engleskom možete preuzeti ispod:

Završno izvješće - hrvatski Završno izvješće - engleski