22.9.2023. smo sudjelovali na sjednici za Ravnopravnost spolova Splitsko dalmatinske županije povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na sjednici je državna tajnica u Ministarstvu uprave i pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić predstavila nove zakonske izmjene s ciljem zaštite žena i djece.
Pa krenimo redom na najvažnije izmjene koje pozdravljamo i nadamo se da će od siječnja 2024. zaživiti u praksi. Mijenja se Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti nasilja u obitelji, Zakon o sudovima i Obiteljski zakon.

  1. Uvodi se pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o mjeri opreza. U slučaju kršenja mjera opreza, sud u roku od 24 sata morati donijeti rješenje o zamjeni mjere opreza istražnim zatvorom.
  2. Žrtve kaznenih djela protiv spolnih sloboda trebat će ispitivati audiovizualnim putem.
  3. Za kršenje zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, moći će se izreći isključivo zatvorska kazna. Kako mi radimo zaštitnu mjeru psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji pratit ćemo ovu izmjenu sa velikim zanimanjem.
  4. Uvodi se kazneno djelo femicida (teško ubojstvo ženske osobe s kaznom od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora), povećava se kazna za kd silovanja kako temeljnog oblika tako i za kvalificirani oblik.
  5. Ukida se zastara kaznenog progona za sva teška djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, za teška kaznena djela pedofilije i propisuje se nezastarijevanje kaznenog progona i izvršavanja kazne za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe.
  6. Briše se prekršaj spolnog uznemiravanja i postaje kaznena odgovornost
  7. Alimentacijski fond je novina, a funkcionirati će na način da će država putem ovog fonda isplaćivati alimentaciju za djecu čiji roditelji ne izvršavaju svoju obvezu. Država će se naknadno namiriti od obveznika uzdržavanja. Svjedoci smo pokušaja roditelja da namire svoja potraživanja od roditelja koji to ne čine.
  8. Žrtva će biti obaviještena o puštanju nasilnika na slobodu odmah nakon donošenja takve odluke te će sud morati kod mjere opreza zabrane približavanja izreći minimalno 50m udaljenosti.
  9. Izmjenama Zakona o sudovima uvodi se specijalizacija sudaca za rad na predmetima nasilja u obitelji i nad ženama te će na tim predmetima moći raditi samo oni suci koji se redovito stručno usavršavaju o problemu nasilja.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji je Zakon s kojim se u našoj praksi najčešće susrećemo i svjesni smo njegove manjkavosti. Ovim izmjenama se povećavaju kazne za sve oblike nasilja nad ženama, a za kršenje zaštitnih mjera je predviđeno kako smo gore spomenuli isključivo kazna zatvora. Zabrana približavanja je i ovim Zakonom određena na 50 metara.

Pozdravljamo izmjene i rad radne skupine koja je od rujna 2022. godine radila na gore navedenim izmjenama.