Zahvaljujući projektu koji smo dobili od Ekumenske inicijative žena imamo priliku u srpnju osposobiti korisnike za tečaj njegovateljica.

Javite se na 021/783 449 kako bi dobili svoju priliku i više informacija o tečaju.

Tečaj započinje u srpnju, a za rujan imamo nove planove vezane za tečajve.