Danas, 15. veljače 2018. godine, udruga Bijeli krug Hrvatske službeno je započela s provedbom projekta „Brigom za druge do novog početka“. Projekt je financiran od  strane Ekumenske inicijative žena koja je na ovaj način pokazala da razumije kako je nasilje nad ženama društveni problem koji zahtjeva neprestan angažman. Projekt ima za cilj emocionalno osnaživanje i […]

Dana 7. veljače 2018. u Klubu mladih Split održano je predstavljanje volonterskih programa neprofitnih organizacija u Splitu. U ugodnoj i interaktivnoj atmosferi Kluba predstavnice udruge Bijeli krug Hrvatske, pravna savjetnica Matea Anić i psihosocijalna savjetnica Dijana Puljiz na tu su temu predstavile volonterski program Udruge kroz angažman volontera na besplatnoj SOS liniji za pomoć žrtvama. Međuorganizacijska suradnja […]

Od ponedjeljka 8. siječnja 2018. godine svakim radnim danom od 07:30 -19:30 sati će biti otvorena naša besplatna SOS linija 0800 63 29 sa ciljem pružanja pravne pomoći i psihosocijalne podrške građankama i građanima ne samo grada Splita nego i šireg dalmatinskog područja gdje do sada nije postojala ovakva vrsta socijalne usluge. Popratite putem facebooka.