26. i 27. siječnja 2023. godine udruga Bijeli krug Hrvatske je organizirala i održala dvodnevni trening za profesionalce pod nazivom “Zaštita prava žrtava kaznenih djela” u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Splitu, a u okviru projekta „Survive, overcome and support victims of crime – S.O.S. za žrtve“.

Voditeljice su bile Ljiljana Stipišić, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i Julijana Stipišić, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu. Na treningu su se obradili domaći i međunarodni instrumenti koji uređuju zaštitu prava žrtava sa posebnim osvrtom na Direktivu o pravima žrtava 2012/29/EU, postupak provedbe pojedinačne procjene žrtve te rad na primjerima iz prakse. 

Julijana Stipišić, Livija Plančić i Ljiljana Stipišić

Pozivu se odazvalo 17 sudionika od kojih u najvećem broju predstavnici policije, službi za podršku i državnog odvjetništva. Zabrinjavajuće je što je izostao interes sudova sa općinske i županijske razine.

Voditeljica Ljiljana Stipišić izlaže svoj dio predavanja

Navedena tema nije dovoljno obrađena od strane svih dionika sustava zaštite žrtava, odnosno pokazuje se nedovoljna razina znanja u radu sa žrtvama.

Policijski službenici ukazuju na problem nedovoljne zaštite žrtava od ponovljene viktimizacije, zastrašivanja i odmazde (Članak 18. Direktive o pravima žrtava). Sudovi rijetko izriču istražni zatvor kao najdjelotvorniju mjeru opreza iako to policija predlaže. Također ukazuju na nedovoljnu zaštitu privatnosti (Članak 21. Direktive o pravima žrtava) i zlouporabu osobnih podataka žrtve. Osim toga izražavaju želju da se unutar policije ustroji Odjel za podršku žrtvama kako bi im se u što ranijoj fazi postupka pružila potrebna pomoć i podrška (Članak 8. Direktive o pravima žrtava).

Predstavnici Općinskog prekršajnog suda koji u najvećoj mjeri procesuiraju slučajeve obiteljskog nasilja u RH ističu da ne postoje odvojene prostorije za ispitivanje okrivljenika i žrtve te se oboje u isto vrijeme pozivaju na ročišta  (Članak 19. Direktive o pravima žrtava).

Svi sudionici pokazuju nedovoljnu razinu poznavanja problematike Zakona o pravosudnoj  suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, a posebno u dijelu funkcioniranja Europskog naloga za zaštitu. Također, pokazuju nedovoljno poznavanje procedure pojedinačne procjene potreba žrtava za dodatnim mjerama zaštite temeljem Pravilnika o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve (Članak 22. Direktive o pravima žrtava). Navode nepostojanje dovoljnog kapaciteta pravosuđa, posebno stručnih suradnika (psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i sl.) koji bi pomogli u tu svrhu. Ukazuje se na ograničenja Zakona o novčanoj naknadi žrtvama u pogledu vrste kaznenog djela (samo za nasilna kaznena djela koja imaju za posljedicu tjelesna oštećenja) te rokova za prijavu (do 6 mjeseci od počinjenja kaznenog djela) i komplicirane procedure. Također se ukazuje na mogućnost provedbe imovinskopravnog zahtjeva kroz kazneni postupak, a ne upućivanje na građansku parnicu koja u načelu traje dugo i financijski je opterećujuća za žrtvu.

Sudionici predlažu da se nasilje u obitelji samo kazneno procesuira, a ne kroz prekršajnu proceduru koja rezultira slabijom zaštitom žrtve i puno blažim kaznama za počinitelje.

Predlaže se također da se realizira u praksi obaveza RH za ustrojavanjem Fonda za žrtve kako bi ih se financijski rasteretilo u postupku, odnosno financijska sredstva bi im bila dostupna kroz cijeli kazneni postupak, a nakon donošenja pravomoćne presude država bi se refundirala od okrivljenika.

Predlaže se i izmjena Zakona o novčanoj naknadi žrtvama na način da se obuhvaća kompenzacija žrtve u slučaju psihičkih trauma, posebno u slučajevima silovanja.

REZULTATI EVALUACIJE TRENINGA

Zanimljivost teme – M=5,0

Primjenjivost sadržaja tema u praksi – M= 4,8

Ispunjenost očekivanja – M= 5,0

Pripremljenost predavačice Julijane Stipišić – M=5,0

Pripremljenost predavačice Ljiljane Stipišić – M= 5,0

Ocjena Treninga u cjelini – M=5,0

Sudionici su posebno istaknuli kao dobru stranu treninga organizaciju i pripremljenost predavača. Cijeli trening je bio veoma interaktivan i vodile su se rasprave koje su iznjedrile mnoge primjere iz prakse. Smatraju sudionici da je trening na jasan i razumljiv način prezentirana tema i da su mnogo naučili.

Kao nešto što se moglo poboljšati su naveli veći odaziv sudaca te da se trening napravi u modulima s proširenim temama.