4.5.2022. godine posjetili smo Supetar na otoku Braču u sklopu projektne aktivnosti. Odradili smo radni sastanak s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Brač, a sve u svrhu dogovora oko budućih projektnih aktivnosti i nastavka dugogodišnje suradnje između Udruge za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE i CZSS Brač.

Na sastanku su sudjelovali pravna savjetnica, psihologica, savjetnik u radu sa žrtvama i volonterka Udruge BKH te ravnateljica i socijalna radnica iz CZSS Brač.