Mnoge žrtve nisu upoznate sa pravnim procedurama tijekom prijave nasilja u obitelji niti sa svojim pravima. Mnoge trpe dugogodišnje nasilje zbog straha od osvete počinitelja i nepovjerenja prema institucijama. Važno ih je osnažiti i informirati o mehanizmima njihove zaštite.

!!! Nasilje u obitelji možete prijaviti nadležnom Centru za socijalnu skrb, policiji na telefone 112 i 192 ili odlaskom u najbližu policijsku postaju te državnom odvjetniku.

!!! Ako ste ozlijeđeni, potražite liječničku pomoć. U slučaju ozljede, pozovite hitnu službu – 112 ili hitnu medicinsku pomoć – 194.

!!! Informacije o vašim pravima su vam dužni dati policija, istražitelj, državno odvjetništvo i sud.!!! U svim fazama prekršajnog ili kaznenog postupka, ali i prije pokretanja postupka imate pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć organizacija za pomoć žrtvama nasilja u obitelji https://mpu.gov.hr/…/kontakti-organizacija-koje…/19915

!!! Imate pravo biti ispitani nedugo nakon što ste podnijeli prijavu nasilja. U prekršajnim postupcima uvijek ispituje policija, a u kaznenim postupcima policija, državno odvjetništvo i sud. Sva nadležna tijela su dužna provesti ispitivanje na senzibiliziran način, bez osude i diskriminacije. Možete tražiti da vas ispita osoba istog spola. Kako bi se smanjila mogućnost ponavljanja traume imate pravo biti ispitani bez prisutnosti počinitelja ili uporabom komunikacijskih tehnologija radi izbjegavanja vizualnog kontakta s počiniteljem.

!!! Ukoliko smatrate da je vaše zdravlje i sigurnost ugroženi i imate opravdan strah od osvete počinitelja postoje pravni mehanizmi vaše zaštite. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji postoje 4 vrste zaštitnih mjera i to su: obvezan psihosocijalni tretman; zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji; udaljenje iz zajedničkog kućanstva; obvezno liječenje od ovisnosti. O ukidanju tih mjera imate pravo zahtijevati pravodobno obavještavanje.!!! Ako ste primorani napustiti dom imate pravo otići u stan u pratnji policije i uzeti stvari nužne za život (osobne dokumente, odjeću, obuću,…) te koristiti mogućnost privremenog smještaja u Skloništu za žrtve obiteljskog nasilja u maksimalnom trajanju do 1 godine.

!!! Osjećate li strah i nelagodu od davanja iskaza, svjedočenja i boravka u policiji, sudu ili drugim institucijama imate pravo na pratnju osobe od povjerenja (često su to djelatnici organizacija civilnog društva koji se u svom radu bave žrtvama nasilja).