U sklopu projekta “Prekriži nasilje”, financijski podržanog sredstvima Europskog socijalnog fonda (UP.02.2.2.06.0202), posjetili smo sjedište krovne europske organizacije za zaštitu prava žrtava Victim Support Europe u Bruxellesu. Victim Support Europe promiče razvoj prava i usluga žrtava diljem Europe.

Organizacija ima za cilj osigurati da svaka žrtva u Europi i svijetu može pristupiti informacijama i uslugama podrške nakon kaznenog djela, bez obzira na to gdje žrtva živi ili gdje se zločin dogodio. 60 organizacija iz 31 zemlje čine članstvo Victim Support Europe. To su organizacije za podršku žrtvama koje izravno pružaju usluge žrtvama kaznenih djela, kao i vladine institucije i obrazovne ustanove koje rade na osiguravanju temeljnih prava žrtava kaznenih djela.

Tijekom studijskog posjeta upoznali smo se sa njihovim djelokrugom rada, strateškim ciljevima i mogućnostima buduće suradnje kroz projektno partnerstvo, sudjelovanje u treninzima za jačanje kapaciteta u radu sa žrtvama ili zajedničko promoviranje prava žrtava.