Danas, 13. svibnja 2021. udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske je u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu organizirala međuresornu stručnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava žrtava – gdje smo i gdje bi trebali biti“.

Konferencija je dio aktivnosti projekta „Prekriži nasilje“ financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Konferenciji su se odazvali predstavnici svih institucija, organizacija ili ustanova koje se u svojem radu susreću sa žrtvama nasilja (policijski službenici, pravosudni djelatnici, djelatnici centara za socijalnu skrb, skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, djelatnici službi za podršku,…), koji su imali priliku za razmjenu znanja i iskustava sa područja zaštite prava žrtava, međusobno umrežavanje i suradnju.

Kao gosti predavači, na konferenciji su sudjelovali eminentni stručnjaci iz područja prevencije i suzbijanja obiteljskog nasilja:

– Dubravka Šimonović, specijalna izvjestiteljica UN-a o nasilju nad ženama sa temom “Odgovornost države za prevenciju i suzbijanje pandemije rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (uključujući interakciju sa pandemijom korona virusa – COVID 19) prema Istambulskoj konvenciji i UN CEDAW Konvenciji“
– Dr.sc. Dean Ajduković, katedra za socijalnu psihologiju, Filozofski fakultet Osijek, sa temom „Važnost psihosocijalnog tretmana i rehabilitacije nasilnika u prevenciji daljnjeg nasilja u obitelji“
– Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb, sa temom “Učinkovitost sustava podrške žrtvama obiteljskog nasilja – iskustva iz prakse i preporuke“