U sklopu projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202. u ožujku je četvero volontera naše udruge završilo online edukaciju volontera za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja te usavršilo svoja znanja o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja. Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, financiran je od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.