U petak 19. ožujka 2021. godine je održana i završna Konferencija u sklopu projekta “Škola za život” (UP.02.1.1.06.0066), a svrha je bila predstavljanje ciljeva i rezultata dvogodišnjeg projekta Škola za život, kao i nove usluge socijalnog mentorstva.

Zadovoljni smo što smo unatoč ovom izazovnom periodu uspješno priveli kraju i ovaj hvalevrijedan projekt.