1. ožujka 2021. godine naš tim je otputovao u Vukovar kako bismo odradili završne aktivnosti projekta te održali Okrugli stol u sklopu projekta Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Škola za život.

Naš put je trajao tri dana i osim projektnih aktivnosti imali smo priliku upoznati i razgledati prekrasan grad Vukovar na Dunavu.

2. ožujka 2021. godine smo u suradnji s našim partnerima Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, održali Okrugli stol. Svrha Okruglog stola bila je predstavljanje ciljeva i rezultata projekta, kao i nove usluge socijalnog mentorstva. Sudionici su bili stručnjaci koji rade sa socijalno marginaliziranim skupinama na koji način smo nastavili jačanje međusektorske i međuinstitucionalne suradnje svih relevantnih dionika i unaprjeđenje kvalitete usluga.

Nakon Okruglog stola smo sa partnerskom organizacijom održali radni sastanak i dogovorili buduću suradnju.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC